31brt BIP
Witamy na stronie 31. batalionu radiotechnicznego
Czwartek, 24 styczeń 2019 r.

NA STRAŻY POLSKIEGO NIEBA

31. batalion radiotechniczny został powołany Rozkazem Dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju nr 0190/Org. z 13 listopada 1973 roku.

Pierwszym dowódcą został mjr Eugeniusz Gajowiecki. Oficjalne przekazanie obowiązków nastąpiło 13 lutego 1974 r.

Jednostka otrzymała zadanie radiolokacyjnego zabezpieczenia zachodniego oraz centralnego obszaru naszego kraju. Przez ponad 40 lat swego istnienia 31. batalion radiotechniczny przechodził wiele zmian organizacyjnych, etatowych oraz strukturalnych, ze zmianą miejsca dyslokacji sztabu włącznie.

Obecnie w skład batalionu wchodzi sześć pododdziałów, w tym cztery kompanie radiotechniczne, posterunek radiolokacyjny dalekiego zasięgu oraz kompania logistyczna.

 

Dowódcą 31. Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego
jest ppłk Janusz CIEŚLAK.