31brt BIP
OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE
Czwartek, 20 wrzesień 2018 r.

DOWÓDCA
ppłk Janusz CIEŚLAK

ZASTĘPCA DOWÓDCY BATALIONU - SZEF SZTABU
mjr Maciej MAZUROWICZ

SZEF ZESPOŁU NADZORU TECHNICZNEGO
kpt. Piotr LISZKOWSKI

SZEF SZKOLENIA
kpt. Piotr GRYSZAN