31brt BIP
STRONA BIP
Czwartek, 24 styczeń 2019 r.
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 31. brt jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.


Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:
  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

  • Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;

  • Decyzja nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.