31brt BIP
AKTUALNOŚCI
Środa, 19 grudzień 2018 r.
10.01.2017

9 stycznia podczas uroczystego apelu ppłk Sebastian Kowalczuk przekazał dowodzenie 31. batalionem radiotechnicznym ppłk. Januszowi Cieślakowi - dwunastemu dowódcy w historii batalionu.Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności dowódcy 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Wojciecha Lewickiego, a świadkami tego wydarzenia byli: dowódcy i komendanci jednostek wojskowych i instytucji Garnizonu Wrocław, dowódcy jednostek i instytucji współpracujących z batalionem, ponadto przedstawiciele władz samorządowych oraz byli i obecnie pełniący służbę żołnierze, a także pracownicy batalionu.

Panie pułkowniku, w batalionie dał się Pan poznać jako dowódca niezwykle skuteczny. Swoje obowiązki traktował Pan z należytą powagą, nie ograniczając się tylko do wypełniania zleconych zadań, ale również wykazując inicjatywę, promując wizerunek jednostki oraz wzmacniając jej więzi ze społecznością lokalną
podkreślił gen. bryg. Wojciech Lewicki dziękując ppłk. Sebastianowi Kowalczukowi za blisko siedmioletni okres dowodzenia batalionem. Zwracając się do ppłk. Janusza Cieślaka powiedział: (…) Jest Pan dobrze przygotowany do dowodzenia batalionem. (…) Widzę w Panu żołnierza, który skutecznie i z całą odpowiedzialnością będzie realizował trudne zadania stojące przed systemem rozpoznania radiolokacyjnego, brygadą i batalionem. Posiada Pan umiejętności i wolę skupienia wokół siebie ludzi dla osiągnięcia wspólnego celu oraz zdolność budowania zaufania, które to czynniki składają się na dobre dowodzeniezaznaczył dowódca Brygady.

Podczas uroczystości na placu apelowym przekazujący obowiązki ppłk Sebastian Kowalczuk przekazał swemu następcy ppłk. Januszowi Cieślakowi sztandar. Defilada pododdziałów zakończyła uroczysty apel, a jej zwieńczeniem był akt złożenia podpisów przez oficerów na protokołach zdania i objęcia obowiązków dowódcy batalionu, który miał miejsce po zakończeniu uroczystego apelu w sali kasyna.Ppłk Sebastian Kowalczuk będzie kontynuował zawodową służbę wojskową w 3. Wrocławskiej Brygadzie Radiotechnicznej na stanowisku szefa szkolenia.ppłk Janusz Cieślak


Służbę wojskową rozpoczął w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w 1990 roku. Po ukończeniu WOSR skierowany do 35. batalionu radiotechnicznego, gdzie służył w 353 kompanii radiotechnicznej w Kudowie Zdrój na stanowisku dowódcy obsługi Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia. W tym czasie kończy studia magisterskie o specjalności elektrotechnika oraz studia podyplomowe o specjalności informatyka. Następnie skierowany do kompanii dowodzenia 35. brt, gdzie został dowódcą obsługi Aparatury Przetwarzania Danych. Po rozformowaniu 35. brt skierowany do Dowództwa 3. Brygady Radiotechnicznej, w którym wykonywał obowiązki na stanowisku oficera sekcji technicznej BRt. W 2004 roku objął obowiązki specjalisty sekcji szkolenia specjalistycznego. W 2007 roku przeniesiony do Dowództwa Sił Powietrznych na stanowisko specjalisty w Oddziale Szkolenia Szefostwa Wojsk Radiotechnicznych. W grudniu 2010 roku objął obowiązki Szefa Sekcji Szkolenia Specjalistycznego w Dowództwie Brygady. Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego na stopień podpułkownika w AON w styczniu 2017 roku został dowódcą 31. batalionu radiotechnicznego. Odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Otrzymał tytuł Zasłużony Żołnierz RP. Zdobył Złotą Odznakę Strzelecką.


Tekst: por. Anna Maciejowska-Krześniak
Zdjęcia: kpt. Tomasz Słotwiński, kpr. Mariusz Dejneka

obejrzyj galerię >>>